Het ISP organiseert op de laatste vrijdag voor de kerst in Haarlem, nabij bushalte Turfmarkt Haarlem op vrijdag 18 december a.s. weer een “Wie ben ik”-gespreksmiddag: Wie ben ik en hde grote RESET en het feesten??
Deze bijeenkomst wordt gehouden van 14 tot 16 uur in een gezellige en coronavirus veilige ruimte van de Pletterij aan de Lange Herenvest 122 te Haarlem

In deze gespreksmiddag van 18 decenber a.s. willen wij samen met elkaar ons afvragen: "hoe sta ik tegenover de grote Reset sta en het grote feesten ?/>

In hoeverre speelt de reset in de samenleving een rol in deze tijd van afbraak en vernieuwing? 

Speelt mijn verwachting van de grote reset en het feesten mee binnen mijn cultuur, afkomst en geloof?
Hoe was feesten en de reset in het verleden, hoe is het nu en wat verwacht ik hiervan in de toekomst? 
Welke invloed heeft dit alles op mijn besteedbaar inkomen?
Heeft dit tenslotte invloed op mijn gevoel van welbehagen? 

Iedereen die zich in dit thema herkent en op wederzijds betrokken en respectvolle wijze hierover met elkaar ervaringen, meningen en gevoelens wil uitwisselen, is van harte welkom op deze gespreksmiddag van 18 december 2020.

Ton de Vries is voor deze bijeenkomst beschikbaar als gespreksleider en Martien Luijcks zorgt daarbij, samen met helpers, voor de inwendige mens.
De corona-proof ruimte van de Pletterij is open vanaf 14.00 uur. Na een korte terugblik op de laatste bijeenkomst van 27 november jl. begint het gesprek rond 14.30 uur. Rond 16 uur wordt dan gezamenlijk een drankje genuttigd ter afsluiting van deze bijeenkomst.

De toegang is gratis, evenals de versnaperingen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Martien Luijcks, of telefoonnummer 06-50 486 221
Voor een terugblik in verslag en soms ook foto op de “Wie ben Ik”-bijeenkomsten vanaf 1 augustus 2008 t/m heden: zie verslag wie ben ik

P.S. De volledigheid is een onderdeel van onze serie rond Overleven: 1 vertrouwen, 2 veiligheid en 3 volledigheid