Het ISP zoekt

vrijwillig(st)er

Het ISP wil in de IJmond meer voor de mensen met (acute) problemen en vragen kunnen betekenen. Vooral rond psychosociale en of maatschappelijke zaken

Daarom zoekt het ISP een vrijwillig(st)er die in deze regio's als aanspreekpunt wil optreden. Ook deelname aan de spreekuren hoort tot de taken.

Men zal deels zelfstandig opereren, bij hulpvragen z.s.m. kunnen reageren, en in samenwerking met het Kantoor te Haarlem de klant zo goed mogelijk bijstaan (luisterend oor, bemiddeling, doorverwijzen).

Van belang is inzetbaarheid, bereikbaarheid, begripvolheid en communicatie.

Gerichtheid op het wijkgebeuren is een van de speerpunten.

Het ISP biedt goede begeleiding o.a. ook middels de spreekuren.

Eigen ervaringsdeskundigheid met deze psycho-sociale en/of maatschappelijke problematiek strekt tot aanbeveling.

De aanvullende Verzekering (WA en Ongevallen) is aanwezig..

Tevens is er onkostenvergoeding mogelijk

Geinteresseerden kunnen zich wenden tot Martien Luijcks, coördinator ISP
Mobiel: 06 50486221 of tijdens werktijden: 023 5402030
Ook per e-mail kan men informatie inwinnen: martien@informatiesteunpunt.nl