ISP NIEUWSBRIEF 27 januari 2014

het nieuwe kantoor van het ISP | foto: Martien Luijcks

In deze nieuwsbrief
  • Werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen
Werk
Werkstress beroepsziekte no 1
Ruim 2 miljoen werknemers hebben soms hoge werkdruk, ruim 1 miljoen hebben last van ongewenst gedrag of discriminatie, en ca 100.000 mensen worden langdurig gepest. Maatregelen worden genomen.
Ook flex-werkers en mantelzorgers horen hierbij.
Lees verder >>
Vragen van de maand
Ogen de spiegel van de ziel?
Uit onderzoek blijkt dit echt zo te zijn! Daarom is aankijken vaak zo moeilijk in te schatten. Soms mag je niet aankijken, soms moet het wel.
Uitkijken met aankijken?
Lees verder>>

Haagse daklozen sneller onderdak?

Den Haag pakt de bureaucratie rond dakloosheid en woonruimte vinden stevig aan: niet meer wachten op je inschrijving als woningzoekende, maar direct binnen 3 maanden na binnenkomst in de Maatschappelijke Opvang krijgt men al een woonruimte aangeboden.
Lees verder >>
Activiteiten ISP
Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 31 januari a.s. met als thema: Wie ben ik en mijn hoop in 2014? in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Midden Kennemerland: woensdag 5 febrari a.s "Wie ben ik en het kind in mij?" in de Evelaer te Heemskerk.
En: Amstelland: woensdag 12 februari a.s. met het thema "Wie ben ik en de sociale media?" in de ontvangsthal van Alleman te Amstelveen.
Voor verslagen lees verder >>

Stageplaatsen bij het ISP zijn goud waard
Naast Annissa Abukar voor de bedrijfsadministratie (Nova-college) heeft het ISP nog twee dienstverlenende stagiairs t.w. Indra Gunawan Geers (NTI) en ook Rutger van Hemert (Nova-college) mede voor Midden Kennemerland e.o.
Lees verder >>
Buurt
Verslaafden De Wissel tijdelijk naast Kennemer Gasthuis
De Wissel, de opvang voor alcoholverslaafden met psychiatrische achtergrond vindt tijdelijk onderdak in het leegstaande Velserpoort bij het Kennemer Gasthuis Noord te Haarlem. Dit in afwachting van de afronding van het nieuwe onderkomen in de Generaal de la Reijstraat. Na een aanvankelijk stormachtig protest in de Transvaalbuurt is er nu overleg tussen de buurt en de RIBW.
Lees verder >>
Wist je dat?
Student in hoofdstad gebruikt vaak XTC
60% Van de Amsterdamse studenten gebruikte soms XTC, en 15% zelfs maandelijks. 119 Keer moesten ambulances uitrijden wegens complicatie bij XTC-gebruik van studenten. Tenslotte moesten 100 in het ziekenhuis verzorgd worden.
Lees verder >>

Fysiotherapeuten overwegen te stoppen
Het water reikt veel fysiotherapeuten tot aan de lippen, het is steeds moeilijker om rond te komen. Daardoor dreigen velen hun praktijk te moeten beeindigen; e.e.a. als gevolg van de kortingen op de vergoedingen vanuit de zorgverzekeringen.
Lees verder >>
Eenzaamheid
Gevangene krijgt geen AOW meer
De staatssecretaris Albayrak stelt voor om naast de WAO nu ook de AOW en de studiebeurs voor uitwonenden tijdens detentie niet meer uit te keren. Bij terugkeer naar de maatschappij dient o.i. het herstel van de uitkeringen wel soepel te verlopen. Zoniet, wend je tot het ISP.
Lees verder >>
Schulden

Gezond en lekker eten hoeft niet duur te zijn
Door de crisis letten mensen erg op de uitgaven om niet in de schulden te komen. Eet groenten van het seizoen, zet je koelkast op de juiste temperatuur (4°C). Meet pasta en rijst af, gebruik niet meer dan nodig
Met de recepten in het boekje van Nibud en Voedingscentrum kun je voor € 2. een lekkere warme maaltijd bereiden.
Lees verder >>

Diversen
Veel ouderen slachtoffer van geweld
Ruim 200.000 ouderen zijn slachtoffer van geweld, zowel psychisch als lichamelijk; sommigen zijn financieel slachtoffer of voorwerp van verwaarlozing. Er rust bij veel ouderen een groot taboe op het daarover praten, dat maakt het ware aantal diffuus.
Lees verder>>

Rob Hopkins: Transitie naar een wereld zonder olie
Door gebruik te maken van natuurlijke grondstoffen, voedsel en materialen uit de directe omgeving. Zonder olie zullen we onze luxe moeten inbinden.
Lees verder >>
Spreekuren jan. & feb.'14

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 21 febr. a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer Keizer Karelplein in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3.Midden Kennemerland op donderdag 13 en 27 feb. a.s. van 13.00-14.30 uur te Heemskerk in Wijkcentrum d’Evelaer; en van
15.00-16.30 uur te Beverwijk in Partycentrum Adrichem
Spreekuur Castricum op woensdag
29 jan. a.s. van 15.00-17.00 uur in Geesterhage.

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief); ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt ook samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5342206
Column

Den Haag wil woningen toedelen, zonder bezoeken aan burelen. Minder werk aan mensen met woning, die toch niet voelen voor doorstromen. De bijeenkomsten in Amstelveen, Heemskerk en ook in Haarlem, hopelijk kent u ze al wel, worden niet bezocht door iedereen, iemand met gevoel voor 'n goed gesprek, kan daar terecht en komt aan zijn trek!
Ruimte voor nieuwe stagiair(e)s, het ISP denkt aaan wat nog komt, en werkt zo al aan de carrieres, van wie en wat u nu al opsomt: Leven ouderen zonder geweld, is de wereld zonder olie geveld! Zaken die nu al aandacht vragen, moeten ons t.z.t. niet belagen.
Veel leesplezier.
Martien Luijcks,Ton de Vries,
David Simonse en Coby Verbeek.


Meld je aan voor deze
ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem