ISP NIEUWSBRIEF 18 september 2015


In deze nieuwsbrief
  • Werk
  • Vragen van de maand
  • Overleven/Zelfredzaamheid
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Kinderen en ouders
  • Eenzaamheid
  • Diversen
Werk

Lessen uit de Havenstad
In Rotterdam wordt geëxperimenteerd met activeren tot werk.
Het ISP heeft veel klanten aan werk geholpen, en sommige individualisten uit de collectieve werkplaatsen helpen wegkomen. Mensen döen vaak al nuttig vrijwilligerswerk, dus respecteer dat.
Lees verder >>

Vragen van de maand

Debiteurs steeds gewoner
Veel klanten van het ISP hebben schulden. Het ISP helpt hen met overzicht en ook de stap naar Schuldhulp wordt door ons ondersteund; steeds meer mensen komen in de schulden
Lees verder >>

Overheid pikt steeds meer banen in!
De landelijke en lokale overheden zijn bezig om veel werkgelegenheid uit de markt te halen en het zelf te gaan organiseren. O.a. in de Catering en de Schoonmaak worden zo mensen werkloos gemaakt. Eigen werk eerst! Het ISP merkt hoe moeilijk het momenteel is ook maar een klein beetje subsidie van de Noord Hollandse gemeenten te ontvangen!
Lees verder >>

Overleven/Zelfredzaamheid

EU-miljarden voor vluchtelingenzorg
De Europese Unie geeft 2,4 miljard aan vluchtelingenzorg. Van oudsher helpt het ISP vluchtelingen die hun status hebben bereikt om de weg en mogelijk ook werk in Nederland te vinden. Een kleine bijdrage voor het ISP zou leuk zijn.
Lees verder>>

Steeds meer verwarde Nederlanders in het buitenland
In verhouding tot 10 jaar geleden is het aantal Nederlanders dat verward door consulaire hulp terug naar Nederland moet, verdubbelt tot een aantal van 60. Het ISP kent vakantie, net als verhuizen en pesten als ziekmakend risico, ook gaan zieke mensen soms graag op vakantie.
Lees verder >>

Zelfverdedigingscursus "Je kan meer als je je zeker voelt"
Bij zelfverdediging denkt men vaak aan agressie, maar hier bij Nusantara is het puur defensief, Je hoeft geen body-builder te zijn. Maar men leert de handelingen om een aanvaller te weerstaan, je zelfvertrouwen groeit.
Lees verder >> voor Haarlem mail of bel 06 53948823

Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 25 september a.s van 14-16 uur. met thema: Wie ben ik en mijn draagvlak? in een gezellige ruimte van de Pletterij te Haarlem.
En: Amstelland: woensdag 14 oktober a.s. van 14-16 uur met het thema "Wie ben ik en de seizoenen?" in een knus hoekje van de ontvangsthal van Wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Heemskerk Jansheeren 7 oktober 2015 van 14-16 uur Wie ben ik en mijn geluk? en waar is mijn geluk als ik zorg nodig heb? (bus 73 Ruisdaelstraat adres: Maltezerplein 1 Heemskerk)
Voor verslagen lees verder >>

Buurt

Droom van een "vrije" psycholoog
De afspraak met de zorgaanbieders zou leiden tot 30 % van de 1e lijns psychologen zou naar de Praktijkondersteuner GGZ van de huisarts gaan, en 30 % vanuit de 2e lijn GGZ zou naar de 1e lijn komen. Het is een droom van zorgafhankelijkheid of niet en van in de buurt of bij een instantie!
Lees verder >>

Kinderen en ouders

Mama doet een beetje raar.
Kinderen van ouders met een psychische aandoening, lopen risico zelf ook psychische problemen te krijgen. In de relatie met de ouder kan het kind niet makkelijk gewoon kind zijn. Zorgend gedrag, schuldgevoel (wat is er aan de hand?)
Lees verder >>

Drieduizend jongeren in psychische nood.
Het fonds Geestelijke Gezondheid wilde de gezondheid van jongeren in beeld krijgen. Uit hun onderzoek blijkt dat 3000 jongeren, soms al jong, te maken krijgen met problemen als angst, depressie, psychose etc.
Het ISP vraagt zich af of de Zorgzame Samenleving deze problemen kan helpen verminderen of zelfs voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen.
Lees verder >>

Eenzaamheid

Lezers steunen radeloze moeder schizofrene dochter
Je zult als ouder je dochter toevertrouwen aan de GGZ en dan haar naaktfoto op facebook vinden, genomen vanuit haar kamer op de gesloten afdeling. Overleg met de familie blijft soms moeilijk voor de GGZ.
lees verder >>

Diversen

Leveren deze vluchtelingen de schatkist juist wat op?
Met goede selectie en training, kunnen veel vluchtelingen werk vinden in onze samenleving. Uiteraard niet met volledig open of gesloten toegangsbeleid. Doseren en selecteren.
Lees verder >>

Ritalin
Je zult maar de diagnose ADHD opgespeld krijgen, dan wordt je welhaast veroordeeld tot Ritalin. Dat je ook door bewustzijn en reflectie en mogelijk gezond eten het ook zonder kunt redden is voor velen onbekend.
Lees verder >>

Wie betaalt wat in Zorgland Nederland
Het ISP wil graag weten wie welke zorg betaalt. Ook zijn wij benieuwd naar hoe de zorg manieren vindt om te besparen op uitgaven zodat er wat overschiet voor wat nu niet betaald kan worden.
Lees verder >>

Spreekuren sept 2015 e.v.

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 18 sept. & 16 okt.a.s. van 14.00-16.00 u Buurtkamer Keizer Karel-park in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3.Midden Kennemerland op
a. Donderdag 8 okt. a.s. van 12.00-13.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk. en van 14.15 -16.45 uur in Sportcentrum Toradoshi te Beverwijk en nog in deze maand:
b. Spreekuur Castricum op woensdag 30 september a.s.en van 15.00-17.00 uur in Geesterhage

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur; ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5402030
Column

De wereld is volop in beweging. Het hoofdthema is overleven.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op de burger; onze sociale daden breiden zich uit.
De mantelzorger is al duidelijk in beeld.
Het ISP-devies: "de kracht van het zelfdoen" wint veld.
De vraag is alleen:
1. Wie organiseert de basis?
2. Wie heeft er helder zicht op "Kosten en Baten"?
3. Wie heeft de opzet: "Voorkomen is beter genezen?
4. Wie voorkomt stigmatisering en zorgafhankelijkheid?
5. Wie houdt de plaatselijke/regionale onafhankelijke cliëntenorganisaties overeind?
6. Wie levert ook de financiële draagkracht daarvoor?
Het ISP vraagt weinig geld voor ons voorbestaan ten bate van onze klanten.
De tijd dringt: Chaos staat voor de deur; hoe houden wij dit in de hand?

Wellicht kan ons ISP-jaarverslag 2014 hiervoor inzicht en kleine handvatten bieden.
Van harte aanbevolen.

Redactie: Martien Luijcks,
Ton de Vries en David Simonse


Meld je aan voor de ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem