ISP NIEUWSBRIEF 15 JULI 2015

het zonnetje aan huis voor de lezer, ook bij uw vakantie! | foto Martien Luijcks

In deze nieuwsbrief
  • Werk
  • Overleven/Zelfredzaamheid
  • Zorg
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Kinderen en ouders
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Diversen
Werk

Zorg blijft de banenmotor
Het is soms nog zwaar weer in de (thuis)zorg maar is er hoop op betere tijden. De tendens is minder superspecialisten en meer teams die het hele hulpvraag van de klant in de wijk aankunnen. Ook oog voor groeimoge-lijkheden van bestaande medewerkers bij vorming van de nieuwe teams!
Lees verder >>

Vragen van de maand

SP: Minister moet graaiers binnen zorg ontslaan
De salarisen van de directies binnen de zorg overschrjiden de Balkenendenorm meermaals, De patient mag de tol betalen.
De SP verzoekt om ingrijpen door de minister. Zal dit gebeuren??
Lees verder >>

Hoeveel onzekerheid kunt u verdragen?
Kinderen kunnen van huis of school worden gehaald omdat ouders niet voor hen zorgen en ze gevaar lopen. Hier ervaart u wat de kinderen dan meemaken. Je vraagt je af of de remedie soms erger is dan de kwaal?
Lees verder >>

Overleven/Zelfredzaamheid

Haarlem schiet PGB voor
Als de Sociale Verzekerings Bank ondanks herhaalde verzoeken niet met de PGB-vergoedingen over de brug komt, kan men dankzij Jolande van Ketel van de SP bij de gemeente Haarlem terecht voor een voorschot.
Lees verder>>

Vallen en toch weer opstaan
We ervaren allen wel eens tegenslag. Gelukkig slaan we ons er meestal ook doorheen. Soms treft het ons zo zwaar dat dat moeilijker is. Een boek met interviews met mensen die na het vallen toch weer opstonden vindt u hier.
Lees verder >>

Een dakloze in Bennebroek kost Haarlem 88,25 per dag
De daklozenopvang vindt een goedkope vorm in Bennebroek. Beter is natuurlijk het voorkomen van dakloosheid, Het ISP ervaart vanuit haar werk een toename mensen met het thuisloos-gevoel en doet daar wat aan!
Lees verder >>

Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 31 juli a.s. met als thema: Wie ben ik en mijn toekomst 2? in een gezellige ruimte van de Pletterij te Haarlem.
En: Amstelland: woensdag 2 september a.s. met het thema "Wie ben ik en mijn verwachtingen?" in een knus hoekje van de ontvangsthal van Wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Heemskerk Jansheeren 9 sept 2015 van 14-16 uur Wie ben ik en de Zorgzame Sociale Samenleving? hoe zakelijk en privé in de praktijk te brengen? (bus 73 Ruisdaelstraat adres: Maltezerplein 1 Heemskerk)
Voor verslagen lees verder >>

ISP steunt ook Egyptische mensen en betrokken
In samenwerking met de Vereniging van Egyptische Organisatie Nederland organiseert het ISP een spreekuur in de buurtcentrum de Meevaart elke laatste maandag van de maand: t.w. 27 juli en 31 aug. a.s.
lees verder >>

Buurt

Buren versterken Sociale Cohesie
In de Heemsteedse Componisten-buurt nemen steeds meer mensen deel aan "ComponistenBuur". In de buurt wonen veel oudere alleenstaande vrouwen. Er worden gezellige momenten in de buurt georganiseerd.
Lees verder >>

Kinderen en ouders

Voortgang Transitie Jeugdzorg
In Haarlem en ook in Den Haag wordt de samenwerking van jeugdzorginstellinggen ingezet om de zorg voor ouder en kind toch goed op de rit te krijgen.
Lees verder >>

Eenzaamheid

De kracht van woede
Het niet kunnen uiten van woede maakt ons gestresst en ook onbegrepen en eenzaam. In bijgevoegd artikel leest u hoe de woede te erkennen, te herkennen en de woede te richten op wat je wilt. Wat wil je nog meer?
Lees verder >>

Diversen

De overheid moet 'eigen kracht" niet negeren
De overheid vindt dat we het maar zelf moeten doen en ook onze naaste moeten helpen. Maar tegelijk financiert de overheid amper in initiatieven de mensen daarbij kunnen helpen. Dit is uit het hart van het ISP gegrepen!
Lees verder >>

Laatste Bajesklanten zeggen Koepel vaarwel
De Koepel van Haarlem, een begrip. De gedetineerden zullen er alleen nog maar uit kunnen gaan, de gevangenisdeuren sluiten zich achter hen.
Het personeel wacht nog op nieuwe huisvesting.
Lees verder >>

Spreekuren juli 2015 e.v.

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 17 juli & 18 sept. a.s. van 14.00-16.00 u in Buurtkamer Keizer Karelpark in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3.Midden Kennemerland op
a. Donderdag 3 sept. a.s. van 12.00-13.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk. en van 14.15 -16.45 uur in Sportcentrum Toradoshi te Beverwijk en nog in deze maand:
b. Spreekuur Castricum op woensdag 27 juli en 30 september a.s.en van 15.00-17.00 uur in Geesterhage

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur; ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5402030
Column

De maatschappij is volop in beweging. Signalen daarvan zijn veelvuldig te vinden in de Media. Veel Ach en Wee, maar gelukkig ook oplossingen. Deze ISP-Nieuwsbrief signaleert niet alleen, maar geeft vooral ook oplossingen aan.
De "Kracht van het Zelfdoen" is al 20 jaar ons devies, hetgeen betekent voorkomen is beter dan genezen.
In het buitenveld is helaas nog veel "pappen en nathouden" Bij het werkplan binnen de thuiszorg resp. hulp in de huishouding wordt helaas nog te weinig het thuisfront betrokken.
De organisatie "Eigen Kracht Centrale" doet dit wel. Het basiswerk wordt steeds belangrijker, waardoor er aan de top (directies) meer bezuinigd kan worden; zo kunnen ook kinderen vanuit die basis meer opgevangen worden.
Natuurlijk zijn de financiën hierbij ook belangrijk waarbij de leus (minder) kosten en (meer) baten. Met Informatie een goed SteunPunt zijn, want Kennis is ook macht!
Onmacht is daarbij geen stimulans omdat dit veelal agressie veroorzaakt met alle (kosten) gevolgen vandien.
Wij wensen u ook veel leeskracht toe en stellen uw concrete reactie via mail bijzonder op prijs.
U mag natuurlijk ook een keer bij ons kantoor langskomen. (liefst met voorvermelding). De koffie en thee staan klaar.
Tenslotte: Het jaarverslag ISP 2014 vindt u hier.
Veel werk bij minder geld. Wellicht kunt u voor 2015 iets aanvullen met als extra pluspunt voor u: de ANBI erkenning van het ISP:
NL51 INGB 0009 3167 28 t.n.v. ISP Haarlem

Redactie: Martien Luijcks, Elise van Lierop,
Ton de Vries en David Simonse


Meld je aan voor de ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem