ISP NIEUWSBRIEF 12 november 2015


In deze nieuwsbrief
 • Werk
 • Vragen van de maand
 • Overleven / Zelfredzaamheid
 • Activiteiten ISP
 • Zorg
 • Buurt
 • Daklozen
 • Schulden
 • Kind en ouder
 • Eenzaamheid
 • Diversen
Werk

Roer carrière vaker om door robots
In deze tijd gaan veranderingen op de werkvloer vaak snel. Nieuwe inzichten en robots maken steeds vaker hun entree. De doemdenkers zien de toekomst donker in. De optimisten hebben geloof dat er ook nieuw werk zal komen.
Lees verder >>

Air France wil de salarissen piloten bevriezen
O.a. de piloten van Air France wordt gevraagd akkoord te gaan met meer vluchten per jaar en met bevriezing van hun salaris. Als zij niet akkoord gaan vallen er ontslagen. Het kan verkeren!
Lees verder >>

Vragen van de maand

Mogelijk wel 1000 pasgeborenen per jaar gedood?
Uit onderzoek naar o.a. incest heeft onderzoekster Kirsten van Diggelen geconcludeerd dat er mogelijk wel honderden baby's per jaar worden gedood in ons land. Wat we zien is dus het topje van de ijsberg.
Lees verder >>

Schuldhulpverlening levert gemeenten geld op
Uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht en onderzoeksbureau Regioplan komt het volgende naar voren. De gemeente verdient door te investeren in schuldhulpverlening verdient op iedere uitgegeven euro wel twee euro terug aan bespraringen op huisuitzettingen en uitkeringen!
Lees verder >>

Overleven/Zelfredzaamheid

Ouderenzorg betaalbaar houden door inzet au pairs
Het Amsterdamse D66-raadslid Meltem Kaya heeft het voorstel gedaan om ouderen te ondersteunen door Au Pairs. Daardoor kunnen zij langer thuis wonen en ook sociaal beter aan hun trekken komen. Het moet natuurlijk met wederzijdse instemming plaatsvinden, maar als idee vindt het ISP dit prima. Wellicht ook in andere situaties te realiseren.
Lees verder>>

Schuldeiser en schuldenaar dupe van rijksbeleid
De overheids zorgt goed voor haar eigen inkomsten bij schulden van burgers, en laat de marktpartijen met lege handen achter. Door het systeem van prefente vorderingen van overheden en belastingdienst wordt het vorderen voor anderen een onbegonnen werk, die daardoor de klant soms in grote stress brengen,
Lees verder >>

Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 27 november a.s van 14-16 uur. met thema: Wie ben ik en de ander? in een gezellige ruimte van de Pletterij te Haarlem.
En: Amstelland: woensdag 9 december a.s. van 14-16 uur met het thema "Wie ben ik en mijn feestdagen?" in een knus hoekje van de ontvangsthal van Wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Heemskerk Jansheeren 2 december 2015 van 14-16 uur Wie ben ik en mijn én de betrokkenheid? (bus 73 Ruisdaelstraat) adres: Maltezerplein 1 Heemskerk
Voor verslagen lees verder >>

Zorg

Zorgkosten Allochtonen hoger
Allochtone Nederlanders maken vaker gebruik van (m.n. ziekenhuis-)zorg dan de autochtone Nederlanders. Het gaat vooral om de Basisverzekeringskosten.
Veel allochtonen zitten met lager inkomen en de eigen bijdrage is in verhouding tot de zorgkosten in hun land van herkomst hier relatief goedkoop.
Lees verder >>

'Bezuinigingen verpleeghuizen door pgb-chaos'
De zorginstellingen maken zich zorgen over de toename van de PGB kosten.
Zij zijn bang dat daardoor de uitgaven van de zorgverzekeraars aan de instellingen worden gekort.
Lees verder >>

Zorg nu belangrijker dan vrijheid
De eenzaamheid kan te zwaar gaan drukken als je partner is opgenomen en jij alleen achterblijft. Dan is de relatie zo belangrijk dat men de partner volgt tot in de opname in een zorginstelling.
Lees verder >>

 
Daklozen

Extra veel bedden, maar is 't genoeg?
Veel vluchtelingen moeten van stek naar stek, in afwachting van hun mogelijke erkenning als status-vluchteling en bijbehorende huisvesting in Nederland.
Zijn er genoeg plaatsen om hen (tijdelijk of definitief) onder te brengen?.
Het rijk heeft haar leegstand bekeken en ziet mogelijkheden.
Lees verder >>

Komst zwervers zorgt voor onrust
De buurtgenoten van de geplande opvang voor verslaafde daklozen met psychiatrische problematiek in het voormalige ING-gebouw aan de Wilhelminastraat te Haarlem, willen wel precies weten hoe de mogelijke overlast zal worden beheerst. In de buurt wonen veel gezinnen met kinderen.
Lees verder >>

Schulden

Wachttijd bijstandsuitkering te lang
Het ISP kent de problemen van de wachttijden voor klanten binnen de uitvoering van de goed. Gelukkig is binnen de PvdA nu ook protest gekomen tegen deze ongelukkige regeling die mensen in de schulden kan drijven.
Lees verder >>

Incassobureaus misbruiken consument
Door ervaring wijs zijn de neven Calvin actieve strijders tegen malafide incassobureaus geworden. Het ISP timmert gelukkig ook een steentje mee in deze strijd en staat altijd naast u als u schulden heeft.
Lees verder >>

 
Buurt

Je hebt aanjagers nodig
De gemeente Haarlem heeft geld over voor "niet voor de hand liggende ontmoetingen". Het Wijkcentrum "Samen met de Buurt" in Schalkwijk Meerwijk organiseert met dit geld een burendag en een multiculturele groententuin. Veel buurtbewoners hebben zich gemeld voor het tuinieren in deze nieuwe tuin.
Lees verder >>

Kind en ouder

Een lastig kind is niet ziek
Liesbeth Hop (gezinstherapeut) trekt ten strijde tegen de etiketten die men "lastige" kinderen maar al te gemakkelijk opplakt. Een druk kind heeft meteen ADHD en een stil kind is meteen autistisch. Al bij het consultatiebureau begint het meten en etiketteren! Geef een kind toch de ruimte om zich te ontwikkelen!
Lees verder >>

Tieners vaker aan de drugs na ingaan van de Alcoholwet
Als je tieners aan de lijband wilt leggen pakt het zeker verkeerd uit, dus de jongeren willen nu maar experimenteren met de drugs, eens per week of eens per maand neemt men het ervan. Bevoogding loont zich niet!
Lees verder >>

Na de blije doos volgt relatiebox voor problemen thuis
Nu de jeudzorg is ondergebracht bij de gemeente is beginnen die gemeenten in te zien dat problemen tussen ouders vaak leiden tot problemen bij de kinderen. Daarom worden ouders nu meer aktief ondersteund met hulp bij het oplossen van hun problemen, Bijvoorbeeld om vechtscheidingen te voorkomen.
Lees verder >>

Eenzaamheid

Duizenden ouderen in geestelijke nood
'Uw verhaal van ouder worden doet er toe'
CleO (Centrum voor Levensvragen en Ouder worden) zet in samenwerking met Kontext geschoolde vrijwilligers in om bij ouderen hun eigen verhaal te vernemen. Het luisterend oor is ook bij het ISP een goede zaak.
Lees verder >>

Diversen

Sportfonds voor vijftig plussers met Haarlem Pas
De gemeente Haarlem geeft via sportfonds 50 plus ouderen ondersteuning om aan sport te kunnen doen. Een gezonde geest in een gezond lichaam is helemaal van deze tijd. Ook bij het ISP wordt graag een sportieve wandeling gemaakt
Lees verder >>

Geld maakt tóch gelukkig, zegt het CBS
Geld, goede opleiding en goede relaties (met kinderen) dragen bij aan je geluksgevoel. Maar in onze tijd kun je ook je geluk zelf maken: kijk naar wat je leuk vind en zoek die omgeving om verder te gaan of verander je huidige omgeving naar een leuker en fijner omgeving.
Lees verder >>

Spreekuren nov. 2015 e.v.

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur. .

2.Midden Kennemerland op
Donderdag 10 dec. a.s. van 12.00-13.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk. en van 14.15 -16.45 uur in Sportcentrum Toradoshi te Beverwijk

3.. Egyptisch Spreekuur ISP i.s.m.Stg. Egyptisch Centrum Haarlem voor Cultuur en Integratie te wijkccentrum Meevaart Balistraat 48 Amsterdam
.maandag 30 november a.s. 12.00 tot 14.00 uur

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur; ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5402030
Column

In deze brief maken wij ons zorgen
over het heden en de situatie morgen

Niet alleen wij, maar ook anderen
kunnen gelukkig nog dingen veranderen

Vergeleken met veel andere landen
is het meestal goed wonen in de Nederlanden

Wij hopen dat de lezers door onze bezieling
Zich zullen schrap zetten, en waken voor vernielingRedactie: Martien Luijcks,
Ton de Vries en David Simonse

NB. sommige links vragen om gratis registratie


Meld je aan voor de ISP-Nieuwsbrief
klik hier


http://www.informatiesteunpunt.nl/

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem