Inburgering

Veel statushouders stellen welwillende ondersteuning bij hun inburgering in
het maatschappelijk veld zeer op prijs.
Via dit project wordt praktische asssistentie verleend aan alle statushouders,
die met vragen zitten rond:
1. Inkomen

2. werk

3. zorg

4. nternet

5. taal

6. overige vragen

Het ISP staat voor alle statushouders klaar en assisteert met de kracht van het zelfdoen.

 

 

 

h